Ελάφρυνση ποινών για κατοχή βόμβας και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

7 mins read
blank

Σάλο αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διάταξη του νέου Ποινικού Κώδικα που προβλέπει μεταξύ άλλων ελάφρυνση ποινών για κατοχή βόμβας.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 272 του νέου Ποινικού Κώδικα αναφέρεται:

«Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόμβες από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών».

Υπάρχει μάλιστα και ειδική διάταξη που προβλέπει ότι αν ο επίδοξος μπαχαλάκιας παραδώσει τα εκρηκτικά υλικά πρίν εξεταστεί από τις αρχές δεν τιμωρείται. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο προτεινόμενος Κώδικας:

« Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με τη θέλησή του σ’ αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή απέτρεψε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών».

Οι αντιδράσεις όμως κορυφώνονται και για ρυθμίσεις που προβλέπουν μειώσεις ποινών και για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, μέσα από δηλώσεις κομμάτων αλλά και κορυφαίων στελεχών.

Facebook Comments